En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 29 mars 2016

Gästföreläsare vid Piraeus Applied University of Science (PUAS) i Aten.


Den 15-19 februari 2016 hade jag igen förmånen att få föreläsa en 5 dagars kurs Polymer Composite Materials, inom ramen för AUTEX´s E-TEAM program. Detta program är ett utbildningsprogram på masternivå, inom textilteknologi, och det omfattar 4 terminer vid 4 olika europeiska universitet med textil verksamhet. Undervisningen ges av professorer verksamma vid universitet hörande till AUTEX, under en veckas tid. För deltagarna i E-TEM utgör detta en unik möjlighet att få internationella kontakter, dels till de främsta föreläsarna inom textilteknologi i Europa, men även en unik kontakt till andra studenterna som deltar.

PUAS är ett relativt ungt tekniskt universitet med fokus på tillämpad forskning och professionsutbildning i teknik och ekonomi, och det påminner därmed till en del om Högskolan i Borås. Universitetets campus ligger i Aten, och i ett område med olivträd, vilka en del redan fanns då Platon hade sin akademi på samma plats. Campusområdet är stort, ca 100 000 m2, och omfattar förutom laboratorier och undervisningslokaler, även bibliotek och ett konferenscenter. Sammanlagt finns det 25 laboratorier inom teknik, och 10 laboratorier inom ekonomi och affärsverksamhet.

School of Engineering vid PUAS omfattar följande avdelningar:

1.     Automation Engineering Department
2.     Civil Engineering department
3.     Computer Systems Engineering Department
4.     Electrical Engineering Department
5.     Electronic Engineering Department
6.     Mechanical Engineering Department
7.     Textile Engineering Department

School of Business and Economics vid PUAS omfattar följande avdelningar:

1.     Accounting and Finance Department
2.     Business and Administration Department

Utbildningarna omfattar BSc och MSc nivå sammanlagt finns det ca 25 olika ämnesområden. Doktorandutbildning är möjlig, men det sker i samarbete med andra universitet i Grekland och i Europa.

Den ekonomiska krisen i Grekland har helt klart påverkat mycket negativt situationen för universitet i Grekland, så också PUAS. Det betyder frysta/sänkta löner och förmåner för anställd, mindre anslag, samt mindre pengar till underhåll av lokaler. För studenterna har detta givetvis påverkat mycket. Trots detta så verkade de lärare och forskare som jag träffade positiva och glada, samt mycket hjärtliga emot besökare. Gästfriheten är stor i Grekland, och det märks kriser till trots. I Aten och i omgivningarna ses krisen tydligt som många ödelagda affärsbyggnader och halvfärdiga byggprojekt, samt en ödelagd flygplats som är till salu. Bland människor på gatan så var det kanske inte så drastiskt, det verkade som allt flyter på. Flyktingkrisen sågs inte alls i Aten och Piraeus, uppenbarligen så är det andra områden i Grekland som för ta emot det största trycket.

En uppenbar skillnad gentemot Sverige är att samhället är mycket politiskt och även polariserat. Vid hemresan hade jordbrukarna stängt av motorvägen till flygfältet i protest, det är tydligen något som det gör regelbundet. Det betydde en ¨intressant ¨ taxifärd på grusvägar och bakgårdar för att hitta en genväg till flygfältet, utan detta så skulle hemresan kanske inte blivit av. På campus ser man även politiska slagord och graffitti på väggar som inte skulle vara möjliga på Högskolan i Borås.

Som en helhet var detta ett mycket givande besök, kanske delvis för att det gav nya perspektiv på vår verksamhet och tillvaro här i Borås. Inom det textila området samt även inom resursåtervinning finns det goda möjligheter att samarbeta med PUAS, och det kommer jag att verka för.


Mikael Skrifvars
Professor i polymerteknologi vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.PUAS campusområde i Aten.Politiskt budskap på campus.
Rastplats och kafé/restaurang med olivträd från Platons tid.
Politiskt budskap på campus.Spinnmaskin för bomull.
Den grekiska akademins huvudbyggnad i Aten.


tisdag 8 december 2015Inlägg från min vistelse vid Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura (UE)

UE är ett universitet som är uppdelat en fyra campus; Cáceres, Mérida, Plasencia och Badajoz och har ca. 24500 studenter, mer information finns på:
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Extremadura. Under lärarmobilitetet inom Erasmus+, ha jag främst vistats vid campus Badajoz som ligger i en stad med samma namn i östra Spanien (se bilder nedan från Badajoz), 5 km från Portugals gräns och 200 km till Portugals huvudstad Lissabon.


Vistelsen pågick under perioden 2015-11-20 t.o.m. 2015-12-2. Den personen som skriver denna text heter Ramón Garrote och är universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, även kallat AK3 vid Högskolan i Borås, som är en högre utbildningslärosättet som ligger i Borås, en stad i sydvästra Sverige.

Badajoz, Puerta Palmas

Badajoz, rio Guadiana


Badajoz, la Giraldilla

Föreläsningar, seminarium och möten

Under den tiden jag har varit vid UE, har jag hållit i tre föreläsningar till studenter och en föreläsning till personalen vid fakultetet för Dokumentation och Kommunikations vetenskap, ett seminarium samt deltagit i en rad möten med olika personer från UE.

Studenter från programmen Audiovisuell Kommunikation

Föreläsningar gavs i kurserna Information och samhälle (Información y Sociedad),  Reklam Kommunikation (Comunicación Publicitaria) och Audiovisuella narrativ (Narrativa Audiovisual) till studenter från första, andra och tredje årskurs i programmen Audiovisuell kommunikation (Comunicación audiovisual) och Information och dokumentation (Información y Documentación). Fokus för föreläsningarna var att öka medvetandet om hållbar utveckling och stimulera till utbyte av idéer om hur Informations och kommunikations Teknologi (IKT) kan bidra till hållbar utveckling under och efter studietiden. Även frågor om hur action research (aktionsforskning) kan användas för att förbättra den organisation man kommer att verka i behandlades.

Föreläsningen till lärarna fokuserade alltså på hållbar utveckling, men med mer fokus på lärarprofessionen, där tekniken och actionsforskning kan spela en stor roll för att förenkla lärarens arbete och bidra till lärarens personliga utveckling inom sitt yrke. Ett seminarium arrangerades där deltagarna diskuterade attityder till, och användning av, öppna lärresurser (Attitudes and Utilization of Open Educational Resources (OER), på engelska). Vid seminariet diskuterades hur man kan öka medvetenhet bland lärarkåren om användningen av OER, hur OER kan bidra att öka utbildningens kvalitet och hur OER kan vara en avgörande faktor för att öka tillgängligheten i högre utbildning världen över.

Ett antal möte med personer som var intresserade att ta del av Högskolan i Borås (HB) verksamhet arrangerades, vid samtliga möte har presenterats HBs verksamhet och hur man arbetar för att bli det kompletta lärosättet.

Möte med Teresa Mateos Fernandez

Bland de punkter som diskuterades under mina träffen, var önskemål att jag skulle ta upp vid min hemkomst med berörda personer, hur och när nästa besök från UE till HB skall genomföras och om studentutbyte kan vara möjligt mellan våra lärosätten. En muntlig redovisning kommer att göras till dessa personer med informationen om samtalen, här avser jag även att redogöra för mina personliga intryck och förslag om hur ett fortsatt samarbete med UE kan utvecklas.

Det var allt jag ville säga denna gång!


PS//// Jag älskar flamenco (spansk konstform med sång) som härstammar från södra Spanien (Andalucien och Extremadura)

Med vänliga hälsningar

Ramón Garrote
PhD
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (AK3)
Högskolan i Borås
måndag 2 november 2015

Lärarutbyte med Warwick University, Akademi 3

Hej,
jag som skriver detta inlägg har precis kommit tillbaka från ett givande lärarutbyte med Warwick University, Coventry UK. Jag är lektor i pedagogik på lärarutbildningen, Akademi 3.
Min vistelse varade i fyra dagar, jag höll i två föreläsningar och assisterade vid två seminarier. Vidare hade jag en träff med två Erasmus-studenter som är knutna till lärarutbildningen på Högskolan i Borås. Därutöver gjorde jag ett studiebesök på en förskola. Skolorna var tyvärr stängda för "mid term leave" då jag var i England.

Det var givande att besöka och undervisa på lärarutbildningen, Warwick University, just genom den höga kvalitet som undervisningen höll. Det som jag såg var välplanerad och välstrukturerad undervisning med höga mål för studenternas lärande. Något som skiljde stort från universitet och högskolor i Sverige är att två lärare deltar vid en lektion, med syftet att nå hög kvalitet. Likaså tittade jag på digitala verktyg som användes av ett par lärare för att ge feedback på studenternas texter, bl.a. programmet Padlet. Det sistnämnda går att ladda ner gratis från webben. Med hjälp av programmet kan läraren visa flera texter parallellt vid en lektion, vilket möjliggör en diskussion i den stora studentgruppen om gemensamma frågor kring skrivandet. Texterna kan anonymiseras.

Detta var några kommentarer från min vistelse,
hälsningar Marie 

måndag 26 oktober 2015

University of Bucharest: Culture and Discovery


Jag var på en veckas lärarmobilitet inom Erasmus i Bukarest och vid universitetet där. Universitets värdeord är Culture and Discovery.

Många intressanta utvecklingslinjer och möten med trevliga människor. Samtalen gällde ofta hur öka mobiliteten åt båda hållen. Jag fick med mig förslag som jag för vidare till Erasmus anställda hos oss.

Detta var inte mitt första besök, jag var där 2006 och det var då vi skrev avtalet mellan våra universitet. Under årens lopp har vi haft studenter från Universitetet i Bukarest hos oss nästan årligen.
Jag hade möjligheten att också delta i en internationell konferens Travellers and Travels. Seeing old places, Looking for new ones. Organiserad av Communication Sciences and Cultural Studies.
Och många andra trådar och erfarenheter att fortsätta med!

Läs om universitet:

http://www.unibuc.ro/e/n/despre/UB_now.php

Arja Mäntykangas
adjunkt, Bibliotekshögskolan

måndag 29 juni 2015

Besök i München, del 2

På onsdagen hade vi möjligheten att besöka Bavarian state library. Vi höll en presentation för ett gäng trainee-studenter och de ställde bra och kluriga frågor kring hur det är att arbeta som bibliotekarie i Sverige. I Tyskland är bibliotekarieyrket uppbyggt kring olika nivåer med tydliga hierarkier, där det krävs olika utbildning för att kvalificera sig för nästa nivå. Så fungerar det inte i Sverige, vilket de var nyfikna på att höra mer om.

Efter föreläsningen fick vi en guidad tur i det enorma biblioteket! Entrén var minst sagt spektakulär, och i denna trappa fick tidigare bara kungen gå medan övriga besökare fick ta en sidoingång.

Precis som många andra institutioner drabbades Bavarian state library hårt av bomberna som föll under andra världskriget. 85 % av byggnaden och en fjärdedel av samlingen förstördes.

På biblioteket har de satsat mycket tid och pengar på att digitalisera äldre verk, med hjälp av avancerad scanningutrustning, för att göra verken tillgängliga för allmänheten.

Vi fick vandra runt i alla de läsesalar som biblioteket erbjöd. Och där fanns massor av sittplatser för besökarna som kom inte bara från München, utan från många delar av världen. Delar av bibliotekets samling är så unik att forskare vallfärdar hit.

Ett mycket vackert och innehållsrikt bibliotek som vi kan rekommendera er att besöka om ni är i München!


 
Under torsdagen och fredagen fortsatte vårt program med jobbskuggning på Technische Universität Münchens (TUM) bibliotek. Alla som vi mötte var väldigt kunniga och trevliga och var också intresserade av att lära sig mer om hur det fungerar i Sverige och Borås. Och det är nog det som är jobbskuggningens största fördel: utbytet av idéer och möjligheten att lära av andra!

Under ett erasmus-utbyte finns det alltid tid för lite sightseeing och från taket på en av TUM:s byggnader kunde man blicka ut över staden München. Här uppe blev det en och annan fika under veckan.Och besöker man München är det närapå obligatoriskt att besöka en av stadens många ölhallar. Bullrigt, gemytligt och väldigt roligt!tisdag 23 juni 2015

Två bibliotekarier från HB på erasmus-utbyte i München.

Vårt fokus för besöket är att arbetsskugga bibliotekarier på Technische Universität München, (TUM), som är ett stort lärosäte jämfört med Borås: här finns ca 37 000 studenter och antalet anställda är fantastiska 9000 stycken… Vi har förmånen att få vara här samtidigt som en bibliotekarie från Brasilien, som också är på utbyte. Så med oss hem tar vi inte bara erfarenheter från Tyskland utan också från Brasilien. Himla bra!

Idag fick vi lära oss hur de på TUM arbetar med undervisning i informationskompetens. De erbjuder en rad olika kurser, bl.a. ”cite it right”. Som titeln antyder handlar den om hur man citerar och kursen är ofantligt populär! Kurserna håller de på campus men också via Adobe connect, och de erbjuder också så kallade ”drop in-sessions” via webben.
Biblioteket vid TUM har rationaliserat bort sin informationspunkt vad gäller mer avancerade frågor (referensfrågor) och istället arbetar de med detta via chat, e-post och whatsapp. Kul idé som uppskattas av deras studenter!

Idag fick vi också gå en rundtur i ett av TUM:s bibliotek. Vi fick lära oss att de just nu diskuterar mycket kring hur de kan skapa bra mötesplatser i biblioteket för studenterna. Alla studieplatser var upptagna i princip hela tiden!


Imorgon har vi förmånen att få besöka Bavaria state library. Ett bibliotek med enorma samlingar där vi ska föreläsa för ett gäng trainee-studenter som om ett antal veckor är färdiga akademiska bibliotekarier. Det ser vi fram emot!
tisdag 16 juni 2015

Leeds University Business SchoolHej! Vi som gör detta blogginlägg är Emma och Maria, två doktorander vid Biblioteks- & informationsvetenskap/BHS, som under tre veckor besökt professor David Allen och hans forskningsgrupp vid AIMTech research centre, Leeds University Business School. Centret har ett tydligt fokus på forskning och undervisning inom Information Systems och Information Management. Själva forskar vi på ny teknik i organisationer: sociala medier (Emma) och cloud computing (Maria). Resan var oerhört värdefull, dels för att  kunna knyta kontakter med andra forskare inom området men också få vidgade perspektiv. 

Under vår tid i Leeds undersökte vi också möjligheterna till framtida samarbete mellan Magisterprogrammet i Strategisk Information och Kommunikation, som ges vid BHS (där vi båda är aktiva som programansvarig/kursansvarig/lärare), samt deras MSc Information Systems and Information Management. Det var mycket intressant att utbyta kunskap och erfarenheter kring programmen samt diskutera spännande utvecklingsmöjligheter. 


Vi arbetade inte hela tiden utan hann också med en hel del annat: sociala aktiviteter med andra doktorander, utforska Leeds, som är en fantastiskt charmig stad med tillmötesgående människor, besök till Edinburgh och Manchester samt många promenader längs kanalen i vårt närområde. Vi fann snabbt att det fanns kopplingar mellan Leeds och Borås. Staden har en lång textilhistoria samt en samt en växande profil inom skulptur och konst. Vi är säkra på att det finns många anledningar att återkomma (förhoppningsvis redan i september) och det är med ny påfylld energi som vi befinner oss hemma i Sverige igen. Till sist, stort tack till professor David Allen och hans kolleger för ett fantastiskt varmt mottagande!