En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 19 april 2018

Hej,
jag har nyligen kommit hem från Lissabon där jag gjorde ett lärarutbyte inom Erasmus+ programmet på Maria Ulrich Early Childhood Education/ISPA den 9-13 april. Det har varit en givande vecka där jag har gett föreläsningar om "Children and Museums" och "Art History as an Inspiration for Childrens Art Education" och också deltagit i en Art Workshop med studenter i Cascais, vilket ligger utanför Lissabon. Dessa dagar har gett mig erfarenheter kring hur lärarutbildning mot de yngre åldrarna fungerar i ett annat land som Portugal, där vi har kunnat utbyta erfarenheter. Det har öppnat mina egna perspektiv och gett inspiration för mitt arbete vid Högskolan i Borås. Nedan bifogas några bilder från min vistelse.

Hälsningar Marie

onsdag 11 april 2018

Thermochromic workshop at Warsaw Fine Art Academy in Poland

3 days Thermochromic workshop – Dr. Marjan Kooroshnia - Senior lecturer, The Swedish school of textiles, University of Borås, Erasmus workshop at Warsaw Fine Art Academy, Poland
April 4th to 6th, I had the opportunity to teach how to work with thermochromic inks when designing dynamic surface patterns at the Warsaw Fine Art Academy in Poland, department of Graphic design. 

Working with thermochromic inks, be that in the form of studying and teaching or designing dynamic surface patterns using them, relates to a large degree to thermochromic colour transitions. Teaching the behaviour of thermochromic inks in relation to other static colours and varying temperature, and based on existing colour theories and practical exercises, is almost impossible. During my PhD study, I created a pedagogical tool for teaching the behaviour of thermochromic inks to students in textile and fashion design. It is based on printed colour swatches and structured tasks. The tasks create opportunities for the students to learn the principle of colour transition by actually experiencing them. 

I had students both from BA and MA, as well as a few senior lecturers. We used thermochromic colours with activation temperatures 32°C and 15°C. The last day of workshop, students were asked to design a surface pattern and tell a story through colour changing at different temperatures.Considering the students design outcomes as a workshop evaluation, they learnt how to integrate their new knowledge of the behaviour of thermochromic inks with what they already knew about static pigments in relation to design of a surface pattern. 

In addition, I had the opportunity to visit Warsaw Fine Art Academy, meeting a few staffs, seeing their facilities, and students art and design works. Within those days, I visited Contemporary art museum and National art museum. Poland is a country with a reach history and culture. 

Overall, I am glad for the experiences that I have made during those days in terms of both educational and cultural. I am thankful for new perspectives I have got through talking with students and faculties. This exchange was important for me to get to know practices at other art and design academies. Furthermore, I hope that this stay can strengthen collaborations and exchanges between the Swedish school of textiles and Warsaw Fine Art Academy. 
I am happy for the personal experience through staying in Warsaw,  meeting new people, and getting to know a new culture is always fascinating. 

Marjan Kooroshnia

tisdag 3 april 2018

Vistelse vid Universidad de Jaen


Inlägg från min vistelse vid Universidad de Jaen

Universidad de Jaen
UJ är ett universitet som är uppdelat en två campus; Jaen och Linares och har ca. 15000 studenter, mer information finns på:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index. Inom den del av Erasmus+ som syftar till utbyte av lärare och andra anställda vid europeiska universitet. Under detta utbyte vistades jag vid campus Jaen som ligger i staden med samma namn i södra Spanien (se bilder nedan från UJ). Den ligger ca 320 km från Madrid och 200 km från medelhavet (Malaga).
Jag heter Ramón Garrote och är universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, även kallat AK3 vid Högskolan i Borås.

 Jaen stad, Spanien


Jaens spårvagn. Den fungerar inte, för dyr att underhålla

Universidad de Jaens CampusAktiviteter under min vistelse vid UJ
Under vistelsen vid UJ fick jag tillfället att följa utvecklingen av fortbildning för universitetets lärare och diskutera aktuella frågor med flera anställda vid Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HCE), som är UJ:s motsvarighet till HB:s sektion för pedagogisk utveckling och forskning (PUF). Förutom de anställda vid HCE träffade jag andra personer som arbetar med planering av utbildningar för både personal och studenter vid olika fakulteter. Med anledning av att jag forskar om Informations och kommunikations Teknologi (IKT) och dessutom koordinerar ett ERASMUS+ projekt där tekniken är avgörande, blev jag ombedd att hålla två seminarier/föreläsningar om mitt arbete. Det viktigaste jag tog upp var hur vi i Borås arbetar för att bilda allianser med strategiska partnersuniversitet och hur master utbildningar kan förbättra sin rekrytering och stötta/förbereda studenter för högre studier med hjälp av IKT.Möte med Erasmus studenter som har varit på Högskolan i Borås


Seminarium med universitetslärare från olika fakultet

Seminarium med studenter på grund- och forskarnivån


Möte med representanter från Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera

Träff med Antonios Pantoja forskargrupp

Syftet med denna resa var egentligen inte att undervisa utan att studera hur spanska universitet och utbildningar är organiserade, men efteråt fick jag frågan om jag har möjlighet att besöka igen UJ för att hålla en serie föreläsningar om mitt forskningsområde och arbete, något jag hoppas skall bli möjligt 2019-20.

Det var allt, tack för att Ni har läst mitt inlägg!
 PS//// På vinter är inte varmt på fastlandet, även om Jaens universitet finns i södra Spanien (Andalucien)


Med vänliga hälsningar

Ramón Garrote
PhD
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (AK3)
Högskolan i Borås