En blogg från Högskolan i Borås

måndag 19 mars 2012

Kampala 2 - kontaktresa för MFS

När saker och ting väl kommer igång, tenderar det att gå väldigt snabbt.

Doktorerna Jane Kawalya och Ruth Nyambura gjorde sitt allra bästa för att vi skulle hinna ha goda samtal och så här i efterhand, känns det också som att de var givande för båda parter.Ruth Nalumaga och Jane Kawalya.
Såväl Ruth som Jane har efter att ha återvänt till Kampala och Makerere University med sin svenska doktorsexamen, blivit Head Librarians på var sitt collegebibliotek, vilka ingår i och är underordnade universitetsbibliotekets huvudbibliotek. I sin tur, kan dessa avdelningar ha underavdelningar beroende på sammansättningen av collegets olika delar. I tillägg till detta är båda kopplade till East African School of Library and Information Science (EASLIS), där de båda undervisar och handleder. Det blir många tidiga morgnar, eftersom det är då man hinner med att förbereda undervisning.

Makerere University har genomgått förändringar och består numera av tio colleges. EASLIS tillsammans med School of Computer Science utgör nu College of Information and Computing.Katalogsystem på det ena av biblioteken.
Jane är chef över biblioteket på motsvarande Pedagogen, medan Ruth är på Samhällsvetenskap och genderstudier. Universitet har internet och på biblioteken finns en eller ett par datorer med uppkoppling, för studenters och lärares användning. På chefens kontor står också en dator med internet, så länge detta fungerar. Just nu är det lite trögt från och till, vilket förklaras med att internetkabeln som leder in i Östafrika via Mombasa på Kenyas kust till Indiska Oceanen, har slitits av av ett förbipasserande fartyg. Den största delen av litteraturen är referenslitteratur, kurslitteratur, som läses på plats i det som utgör den största platsen - läsesalen. Även andra användare än universitetets studenter har tillgång till samlingarna, mot en viss summa. Universitetet förvaltar vidare Book Bank, vilket är kurslitteratur, som lärare köper in i ett stort antal exemplar. Här finns många överexemplar och möjligtvis en budgetpost som man kunde justera, kunde några av mina värdar tycka.


Dewey!
Mötet på EASLIS blev ett mycket hjärtligt sådant. Eftersom Deanen satt i möte med cheferna för respektive Department of Library and Information Science och Department of Records and Archiving när vi kom, kunde alla tre möta upp. Tillställningen blev genast mer officiell, därför, än vi hade planerat för. Samtidigt det svårt att ha den här typen av möten utan att de för med sig sig någon formalitet och förväntan. Våra samtal kretsade såväl kring målen med min resa, med MFS, Ruth och Jane, som kring vad våra institutioner kan lära av varandra - de som den största institutionen i Östafrika och vi som den största i Sverige. Här får vi väl säga att fortsättning följer?EASKIS - East African School of Library and Information Science, Makerere University.
Vistelsen i Kampala blev kort och jag försökte att förlänga den genom att trixa med biljetter. Till slut gav jag upp det och åkte som planerat mot Nairobi, där jag spenderade en natt innan det bar iväg iväg mot Kisumu på andra sidan Victoriasjön.Med Ruth och Jane och ledning för EASLIS.


Veronica Trépagny

Internationell koordinator

Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar