En blogg från Högskolan i Borås

söndag 25 mars 2012

Kenya 3 - kontaktresa för MFS

Ruiru -- Focus Youth Initiative


Samtidigt som ministrar i regeringen byts ut till fördel för personer som varit trogna premiärminister och president, tar jag mig till en liten stad i utkanten av Nairobi (på Thika Road, vilken ännu längre norrut leder till Muranga, där PED har ett utbyte med Muranga Teachers' College). Vägen, som numera kallas the Super Highway, är ett infrastrukturprojekt, som breddat vägen för alla de bilar och bussar som vanligtvis fastnar timtals i trafiken nordost ut från Nairobis centrum. Och in... För tillfället är fotgängarna bortglömda - gångbroar över den gigantiskt breda vägen byggs på sikt. Stadsbilden har totalt förändrats på många ställen där vägen dras fram, eftersom hus har fått rivas och nya påfartsviadukter byggas.

Grinden till Focus Youth Initiative.
Efter många om och men och omvägar på grund av att gamla landmärken försvunnit, kom jag dock fram till lokalerna för Focus Youth Initiative.

Ledaren för Focus Youth Initiative.
Föreställ er en dramagrupp, med fokus på att hjälpa deltagarna att finna sina egna talanger, som skapar en förening... som engagerar fler människor och som börjar engagera sig i informationsprojekt kring HIV/Aids... som finner fler samarbetspartners och som så småningom har diverse kurser, informationsprojekt, frivilliga - och ett litet ICT-centrum... och som dessutom just nu håller på att godkännas som en NGO. Det är Focus Youth Initiative.

Man engagerar sammanlagt 35 volontärer, som ingår i olika bildningsprojekt (varav datakunskap och informationsteknologi är ett). Utöver att ha en särskild informationsdisk på ett lokalt sjukhus, tänker man på sikt bygga ut sitt resurscentrum, inklusive internetresurser, för att tillgängliggöra information, i sina egna lokaler.

Ett av många intressanta projekt man nu arbetar med, är att inför valen ta sig till avlägsna platser och ställen där valdeltagandet är lågt, och där visa filmer kring val och demokrati.

ICT på Focus Youth Initiative.
Det lilla ICT-centrat består för närvarande av tre datorer. Man har fått fler från organisationen IT Skills For Rural Kenya, men alla har ännu inte kopplats upp. Det kan saknas kablar och behövas en större insats för detta. Man har ändå både teoretisk och praktisk undervisning i allt från hur man använder ordbehandlingsprogram, till internernetanvändning.

Focus, som får en del av sina inkomster genom att uppträda med dramagrupperna, har ett rådgivande organ, liksom en styrelse. En pastor är med på ett hörn och har även stöttat Focus i skapandet av ett dagcenter för föräldralösa barn.

Focus guider!
Detta fick jag också lov att besöka. De barn som befann sig i huset då vi kom, var de små, som ännu inte börjat skolan. De var i full färd med att äta, men hade inget emot att skynda sig för att sedan leka med mig.

Focus Youth Initiatives dagcenter för föräldralösa barn.

Den hemska sanningen är att utan sådana här initiativ, skulle ännu fler barn och unga i Kenya lämnas utanför. Behoven är enorma. Många är de barn som trots alla goda initiativ, bara har gatan att leva på.

Vägen till dagcentrat..

... för utsatta barn.

Veronica Trépagny
Internationell koordinator
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar