En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 16 maj 2012

Hälsning från Finland!

Hej!
Första dagen i Finland och Jacobstad har vi fått möta studenter i grundutbildningen som läser till Barnträdgårdslärare. Vi har föreläst om svenks förskola och fritidshem. Vi har pratat om svensk grundskola och om strukturen i vår lärarutbildning. Därefter föreläste vi också om vår forskning, Anita om lärarutbildningen och Maud om sociala identiteter bland barn på fritidshem. Här syns Åbo Akademis campus i Jakobstad.Skapande verksamhet har stort utrymme i barnträdgårdslärarutbildningen och här finns ett uttryck för det.                          
                                       

Nu har vi besökt huvudstaden Helsingfors och haft undervisning där. Detta är alltså ett av tre campus som Åbo akademi har och att flyga till jobbet var helt ok! Vilket förstås kan jämföras med att resa till campus Varberg.Vi fick möte studenter i Barnträdgårdslärarutbildningen som gick sin andra termin. De hade haft två veckors praktik och hade i uppgift att observera de mindre barnen. Vår uppgift var att diskutera analysen av observationerna i förhållande till olika teoretiska perspektiv.

Campus Helsingfors var inhyst centalt i staden och vi ägnade en stund till sigtsing och åt lunch på det anrika cafe Ekberg. Att flyga till jobbet var helt okey, och något som lärarna i Jakobstad gör väldigt ofta eftersom de precis som vi har utbildningen förlagd till två campus.

 Campus Jakobstad Erfarenhetsutbyte
Idag när vi kom till universitetet var svenska flaggan hissad till vår ära. Efter möten med lärare där vi utbytte erfarenheter om våra respektive utbildningar blev vi guidade runt i utbildningens fantastiska lokaler med utrymme för bild, trä, textil, rörelse och musik.Campus Vasa Föreläsning
På forskarutbildningen på Åbo akademi Vasa har vi föreläst om etnografi utifrån vår forskning för doktorander i kursen Kvalitativ metodologi. Doktoranderna presenterade också litteratur som de läst under kursen som vi tillsammans bearbetade. Den här kursen är obligatorisk för forskarstuderande och det kändes väldigt stimulerande att få undervisa på denna nivå.
Campus Vasa ligger 10 mil från Jakobstad och därför innebar det 20 mils bilåkande tur och retur. Camus Vasa är inhyst i en gammal kvarnbyggnad och här har man bevarat delar av det ursprunliga huset.
VI RIKTAR ETT STORT TACK TILL PROFESSOR MARITA LINDAHL MED KOLLEGOR FÖR ETT MYCKET GIVANDE UTBYTESBESÖK. ETT SÄRSKILT TACK TILL TOMAS FÖR VÄLKOMSTGESTEN.

HÄLSNINGAR FRÅN TVÅ UPPTÄCKTSRESANDE I PEDAGOGIK.

ANITA ERIKSSON OCH MAUD IHRSKOG.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar