En blogg från Högskolan i Borås

söndag 10 mars 2013

Gästföreläsare vid UGent i Belgien i februari 2013

E-TEAM är ett europeiskt 120 ECTS mastersprogram för textilingenjörer, och ger en möjligheter för textilingenjörer att utbilda sig inom det tekniska textila området. Undervisningen sker under 3 terminers tid vid olika europeiska universitet med textil utbildning, och under varje termin föreläses 10 moduler på en vecka av professorer och lärare verksamma vid något av programmets deltagande universitet. Utbildningen avslutas sedan med ett examensarbete vid ett deltagande universitet. Bakom E-TEAm finns organisationen AUTEX, vilket är en samarbetsorganisation för ca 30 st universitet verksamma inom det textila området.

Exempel på kursmoduler är t.ex. High performance fibres, Technical filaments, Biomaterials, Applications of Technical Textiles, Biotechnology mm.  och jag har haft möjligheten att föreläsa modulen Polymer Composite Materials sedan hösten 2007. Detta år gick föreläsningarna i början av februari vid Universiteit Gent i Belgien, som även koordinerar E-TEAM programmet. Mina föreläsningar fokusera på att ge deltagarna en grundläggande kunskap gällande kompositer, vilka består av en plastmatris samt en textil armering, vilken ger kompositen dess strukturella styrka.  Kompositer är en intressant materialgrupp, emedan kunskap om polymerer och plaster, textila material och textil tillverkning, samt även hållfasthetslära är väsentliga för att kunna förstå och utnyttja kompositerna på rätt sätt.

En klar fördel med E-TEAM programmet är att de olika föreläsningsmodulerna bildar en integrerad helhet, och deltagarna får en mycket gedigen överblick gällande teknisk textil. För en gästföreläsande lärare är detta även mycket bra, då deltagarna har en relevant bakgrund för att kunna ta del av föreläsningarnas innehåll, samt att de även är mycket motiverade deltagare.

Mera info om AUTEX och E-TEAM finns på: http://autex.ugent.be/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar