En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 16 maj 2013

Föreläsningar, BMW och stadsrundtur

Denna dag har varit väldigt intensiv men oerhört lärorik. Här nedan följer en kortare sammanfattning.

Are you talking to me? Intercultural Communication, Jacob Eisenberg, University College Dublin, Irland
Vad innebär det att vara multikulturellt kompetent? Allt fler företag och lärosäten har satt upp mål där de gärna profilerar sig genom att erbjuda multikulturell handel eller utbildning samt framstå som multikulturella organisationer. Föreläsaren tog upp olika teorier som definierar ämnet. Några av de egenskaper som utmärker en person med multikulturell kompetens är: personen uppfattas demokratisk med respekt för andra, skapar tillit och arbetar effektivt i multikulturella team samt har lätt för att lära tillsammans med andra. De fördelar ett företag eller en organisation har av personalresurser med denna kompetens är att de kan bygga på ett gott rykte, få fler kunder samt bygga på ett förtroende med kunder från andra kulturer. Det finns dock även risker i form av missförstånd, konflikter i teamen samt förlust av kunder. 

Föreläsaren är en förespråkare av mindfulness. Lyssna och observera, dra inga förhastade slutsatser. Multikulturell kompetens handlar om medvetenhet och lyhördhet. Ska jag anpassa mig till 100% eller ska jag tala om för den andre att min personliga zon inte är jämförbar med den andres, latinamerikaner är vana vid mycket kontakt och japaner däremot håller distans och skiljer sig även vad gäller kroppsspråk och sätt att uttrycka sig pål. Gå på din magkänsla och då du blir irriterad ska du agera helt enkelt genom att säga att du vill ha mer distans eller fråga, samtidigt som du ler, varför personen kommer så nära. En av de mest fundamentala mänskliga behov vi har är värme och behovet av att känna vänlighet och då vi är olika så kan ramarna för att utrycka detta vara väldigt olika. Det är viktigt att vi även påminner oss om att en ny miljö innebär en kognitiv bombardering av intryck. Det är då lätt att reagera med fight/fly-känslor så var medveten om att det är jobbigt att vara i en ny kultur till en början. Tänk på att läsa på, fråga och upptäck den nya kulturen med ett öppet sinne och våga bjuda på dig själv.

Utiskt från en av föreläsningssalarna.
The Queen, James Bond and I, Elisabeth Weingraber-Pircher
Hur förbered jag mig för att att leva och arbeta i en annan kultur? Även denna föreläsare påvisar vikten av att läsa på om den nya kulturen du ska arbeta och bo i. Ta reda på vilka normer som gäller och hur du ska agera i olika situationer och var inte rädd för att fråga om du hamnar i situationer som känns obekväma. Våga lita på din intuition och använd dig av mindfulness. Lyssna, observera, känn och agera därefter om behov finns.
På denna föreläsning fick vi vara med om en nyttig övning där vi blev tilldelade olika egenskaper på lappar som ingen annan fick se. Jag fick spela rollen som en person som inte vill ha någon person nära och mitt möte med en som ville komma väldigt nära och röra vid mig blev komisk. Genom att få uppleva och skratta åt våra olikheter ökade min föståelse för hur bara en sådan sak som hur nära vi är bekväma med att stå varandra kan gör mycket i ett möte.

BMW Motors studiebesök
BMW motors har en lång historik inom tillverkning flygmotorer, motorcyklar, traktorer och bilar. I Steyr tillverkas dieselmotorer och fabriken har 3000 anställda. De tunga arbtesuppgifterna sköts helt av robotar och de anställda har arbetsrotation varje timme. Företaget arbetar mycket med anpassning av arbetsplatser och hälsa över lag. Det är t.o.m förbjudet att cykla inom fabriksområdet p.g.a. skaderisken. Lönemässigt så tjänar kvinnor lika mycket som män. 
 
Bild hämtad från: http://www.bmw-werk-steyr.at/
Stadsrundtur i de äldre delarna av Steyr
Sedan 1500-talet har Steyr varit ett centrum för vapentillverkning som senare ledde till bl.a. motor- och fordonstillverkning. Vi fick vara med om en guidad tur i de äldre delarna av Steyr där vi fick information stadens historiska händelser. Steyr har restaurerats genom åren och är välbevarad trots att andra världskriget gjorde en del åverkan på staden. En riktig höjdare var besöket uppe i ett 60 meter högt klocktorn där 228 trappsteg i spiralform ledde oss upp till en fantastisk utsikt. Den gamla delen av Steyr är oerhört vacker och att staden ligger vid två floder som flyter samman gör att naturen är väldigt nära bebyggelsen med växtlighet och fåglar av alla de sorter.

Konferensdeltagare från Ryssland, Tjeckien,
Norge samt Georgien.

Bummerlhaus, ett av Österrikes bäst
bevarade hus  i gotisk stil.  


Mannen som var 3:e dag
går 228 trappsteg upp och ner för
att dra upp de tre vajrarna som får
klockverket att gå.

Utsikten från klocktornet över Steyr.

Sammanfattningsvis så är jag glad och tacksam över att ha fått denna möjlighet att resa till ett annat land i tjänsten. Det är nyttigt att möta kollegor och även studenter i deras miljö i en annan kultur. Jag tror att det är av värde att redan på utbildningsnivå inom marknadsföring, ledarskap och service diskutera frågor som multikulturella möten och kompetenser då vi rör på oss mer och samarbetar över olika kulturella gränser.

Ett annat intressant ämne som jag hörde om är vikten av att få in diskussioner och ett tänkande kring hållbar utveckling redan på undervisningsnivå, att morgondagens ledare tänker hållbart i alla led. Vikten av att diskutera hur ett företag vill profilera sig och därigenom aktivt arbeta med hållbar utveckling och det förebyggande arbetet med att ta vara på jordens och även människornas resurser.


Utsikt över Steyr från klocktornet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar