En blogg från Högskolan i Borås

fredag 29 november 2013

Stefan Gustavsson och Aleksandra Jarling (VHB) Erasmusutbyte i Tortosa och Tarragona
I början av november fick vi möjlighet till lärarutbyte i Spanien. Vistelsen inleddes i en mindre stad, Tortosa, där vi också undervisade. Tortosa är en gammal stad med många vackra byggnader och arkitektur från romartiden. Staden är relativt liten, här bor 35 000 invånare.

Staden delas mitt itu av vatten. Det som syns närmast i bild är katedralen

Utanför katedralen kvällstid


Första föreläsningen hade vi i termin 3 på sjuksköterskeutbildningen i kursen "geriatrics". Sjuksköterskeutbildningen i Spanien är 4 år i jämförelse med Sverige där den är 3 år. Vår föreläsning introducerade studenterna till ämnet vårdvetenskap med inriktning mot äldrepsykiatrisk omvårdnad.
Vi fick också möjligheten att undervisa i kursen International Nursing senare i veckan. Studenterna hade många frågor om den svenska sjuksköterskeutbildningen som skiljde sig ganska mycket från deras. Studenterna betalar sin utbildning själva, ca 3000 euro per år vilket motsvarar 120 000 sek för hela utbildningen. Familjer med mycket låg inkomst kan söka bidrag för dessa studier men få bidrag beviljas. Långt ifrån alla har råd att studera. Arbetslösheten bland sjuksköterskor i Spanien är stor, många är arbetslösa efter examen.

Studenterna tillsammans med oss och deras internationella 
koordinator Marisa (längst till vänster i bild)


Vi gjorde flera studiebesök inom psykiatrisk verksamhet där vi båda har vårt intresseområde och specialistutbildningar. I Tarragona besökte vi ett stort ett ”Menthal Health Center”, något som i Sverige hade kallats mentalsjukhus. Sjukhuset låg 4 km utanför staden, mycket vacker beläget uppe på ett berg med fantastisk utsikt. Området var inhägnat och bestod av många äldre byggnader från 1871. Här bor det ca 500 patienter med varierande vårdtid. Merparten av dessa patienter vårdas under många år och vårdas mot sin vilja, dvs. på tvångsvård. Trots samma medicinska riktlinjer som i Sverige baserat på ICD-10 och DSV-IV som diagnossystem blev det ändå tydligt hur vården mellan länderna kan skilja sig åt. Ett exempel är personaltätheten som var mycket låg. 2 sjuksköterskor kunde ha ansvar för upp till 125 patienter varje arbetspass.

Utanför mentalsjukhuset i Reus, 4 km utanför Tarragona


Byggnaden för patienter med äldrepsykiatrisk diagnos.
I detta hus bodde det 125 patienter över 75 år. 


En numera stängd byggnad där patienterna med psykisk ohälsa förr kunde köpa 
sig en plats. Här var behoven inte viktiga utan hur mycket pengar du hade. 
Byggaden är stängd för patienter sedan 20 år tillbaka.


Ett av vårdrummen


Rummen kunde fås med en lucka för övervakning av 
personal från andra sidan men det kostade extra. 


Vi fick ett mycket fint välkomnande av prefekten Roser från 
Universitetet (i mitten) och personal från mentalsjukhuset. Vi hann även med lite andra saker under vår vecka som absolut är minnesvärda:

Äta. Massor. 


Träffa våra svenska studenter Amanda och Frida som gjort sin praktik i Tarragona 
under hela hösten. Här är vi på studiebesök på Förlossningen. 


Doppa fötterna i havet
Vad tar vi med oss från vårt utbyte?
Vi har träffat många nya bekantskaper och knutit kontakter för framtiden. Vi har fått möjlighet att möta studenter och ta del av deras upplevelser av både teori och praktik. I våra möten har vi lyft fram betydelsen av reflektion vilket de spanska studenterna och lärarna kände igen och såg som betydelsefullt för lärandet.
För oss som arbetar och undervisar inom vårdande yrken blir de kulturella aspekterna betydelsefulla att reflektera över tillsammans. Vi har så mycket att lära av varandra. Alla vi har träffat har varit tillmötesgående och inbjudande. Vi tar med oss en erfarenhet som gjort oss rikare: vi måste inte planera allt i minsta detalj, det skadar inte att ta det lite ”manana”.

Hälsningar Aleksandra Jarling och Stefan Gustavsson