En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 29 mars 2016

Gästföreläsare vid Piraeus Applied University of Science (PUAS) i Aten.


Den 15-19 februari 2016 hade jag igen förmånen att få föreläsa en 5 dagars kurs Polymer Composite Materials, inom ramen för AUTEX´s E-TEAM program. Detta program är ett utbildningsprogram på masternivå, inom textilteknologi, och det omfattar 4 terminer vid 4 olika europeiska universitet med textil verksamhet. Undervisningen ges av professorer verksamma vid universitet hörande till AUTEX, under en veckas tid. För deltagarna i E-TEM utgör detta en unik möjlighet att få internationella kontakter, dels till de främsta föreläsarna inom textilteknologi i Europa, men även en unik kontakt till andra studenterna som deltar.

PUAS är ett relativt ungt tekniskt universitet med fokus på tillämpad forskning och professionsutbildning i teknik och ekonomi, och det påminner därmed till en del om Högskolan i Borås. Universitetets campus ligger i Aten, och i ett område med olivträd, vilka en del redan fanns då Platon hade sin akademi på samma plats. Campusområdet är stort, ca 100 000 m2, och omfattar förutom laboratorier och undervisningslokaler, även bibliotek och ett konferenscenter. Sammanlagt finns det 25 laboratorier inom teknik, och 10 laboratorier inom ekonomi och affärsverksamhet.

School of Engineering vid PUAS omfattar följande avdelningar:

1.     Automation Engineering Department
2.     Civil Engineering department
3.     Computer Systems Engineering Department
4.     Electrical Engineering Department
5.     Electronic Engineering Department
6.     Mechanical Engineering Department
7.     Textile Engineering Department

School of Business and Economics vid PUAS omfattar följande avdelningar:

1.     Accounting and Finance Department
2.     Business and Administration Department

Utbildningarna omfattar BSc och MSc nivå sammanlagt finns det ca 25 olika ämnesområden. Doktorandutbildning är möjlig, men det sker i samarbete med andra universitet i Grekland och i Europa.

Den ekonomiska krisen i Grekland har helt klart påverkat mycket negativt situationen för universitet i Grekland, så också PUAS. Det betyder frysta/sänkta löner och förmåner för anställd, mindre anslag, samt mindre pengar till underhåll av lokaler. För studenterna har detta givetvis påverkat mycket. Trots detta så verkade de lärare och forskare som jag träffade positiva och glada, samt mycket hjärtliga emot besökare. Gästfriheten är stor i Grekland, och det märks kriser till trots. I Aten och i omgivningarna ses krisen tydligt som många ödelagda affärsbyggnader och halvfärdiga byggprojekt, samt en ödelagd flygplats som är till salu. Bland människor på gatan så var det kanske inte så drastiskt, det verkade som allt flyter på. Flyktingkrisen sågs inte alls i Aten och Piraeus, uppenbarligen så är det andra områden i Grekland som för ta emot det största trycket.

En uppenbar skillnad gentemot Sverige är att samhället är mycket politiskt och även polariserat. Vid hemresan hade jordbrukarna stängt av motorvägen till flygfältet i protest, det är tydligen något som det gör regelbundet. Det betydde en ¨intressant ¨ taxifärd på grusvägar och bakgårdar för att hitta en genväg till flygfältet, utan detta så skulle hemresan kanske inte blivit av. På campus ser man även politiska slagord och graffitti på väggar som inte skulle vara möjliga på Högskolan i Borås.

Som en helhet var detta ett mycket givande besök, kanske delvis för att det gav nya perspektiv på vår verksamhet och tillvaro här i Borås. Inom det textila området samt även inom resursåtervinning finns det goda möjligheter att samarbeta med PUAS, och det kommer jag att verka för.


Mikael Skrifvars
Professor i polymerteknologi vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.PUAS campusområde i Aten.Politiskt budskap på campus.
Rastplats och kafé/restaurang med olivträd från Platons tid.
Politiskt budskap på campus.Spinnmaskin för bomull.
Den grekiska akademins huvudbyggnad i Aten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar