En blogg från Högskolan i Borås

fredag 28 oktober 2016

Cracow University of Economics


Ulrika Bernlo (VS/Utbildningsstöd) på Erasmus personalfortbildning i Krakow, Polen

Jag jobbar som avdelningschef på Utbildningsstöd inom Verksamhetsstödet, ofta även kallad en studieadministrativ avdelning. Tillsammans med de studieadministrativa cheferna på landets övriga högskolor ingår jag i ett nätverk som träffas en gång per termin på något av våra lärosäten. I nätverket diskuterar vi bland annat aktuella frågor inom våra ansvarsområden. Inför höstens träff bestämde vi oss för att göra studiebesök på ett lärosäte i Europa och valet föll på Cracow University of Economics (CEU) i Krakow, Polen. Syftet med studiebesöket var att vidga våra vyer och se vilka möjligheter och utmaningar universitetsadministrationen i ett annat europeiskt land står inför.

Campus CUE, jag är i mitten i svart jacka,
I Krakow bor ca 750 000 invånare och det finns över 10 lärosäten med tillsammans ca 210 000 studenter. På CEU pluggar drygt 21 000 studenter fördelat på 8 200 på grundnivå, 12 600 avancerad nivå och 260 på forskarnivå. Antalet anställda är 1 366 st där fördelningen mellan undervisande personal och teknisk/administrativ personal är nästan lika; 716 undervisande och 650 T/A. På HB ser den fördelningen helt annorlunda ut där knappt 200 av våra ca 700 anställda är T/A-personal.
Campus stolthet: huvudbyggnaden på campus, här sitter rektor och större delen av administrationen 

Konstrasterna är stora båda på campus och i Krakow generellt, biblioteket är inte riktigt lika pampigt....


För ickeeuropeiska studenter finns en anmälningsavgift och studieavgifter, precis som i Sverige. Ansökningsavgiften är betydligt högre på CEU (200 EUR) mot våra 900 SEK, men å andra sidan har vi betydligt högre studieavgifter i Sverige. Utmaningarna är dock ungefär de samma. Bedömning av äkthet på dokument, studenter som inte betalar sina avgifter och misstankar om att man som blivande student från ett utomeuropeiskt land kanske inte alls har som avsikt att komma till Polen för att studera men som ser det som en möjlighet att ta sig in i landet.
Buteljerat vatten med CUE's logga - kanske något för HB att ta efter?

Inom administrationen lärosäten i mellan i Sverige samverkar och samarbetar vi på många plan, så verkar inte ske i Polen. På CEU finns inte ens något datasystem för att hantera studenternas registreringar och resultat utan det bokförs på papper!!!!  De medarbetare vi har träffat från CEU är alla eniga om att universitetet tar bättre hand om sina internationella studenter än sina nationella, i forma av mottagande, hur man samlat studentstöd etc.


Del av biblioteket där man inte fick låna hem böckerna men gärna sitta här och läsa.

Mobil kaffeservering på campus

Sopsortering är en naturlig del av campus även här på CUE.
Bemmand garderob i biblioteksbyggnaden
Av många olika anledningar är det lärorikt, nyttigt och trevligt och komma ut i världen och se hur det fungerar på andra ställen. Ibland för att inspireras och ibland för att inse att vi ligger i framkant på mycket och ibland för att påminnas om att uppskatta vad man själv har och hur väl saker faktiskt ofta fungerar på hemmaplan!.. och så lite mat! Våra polska kollegor bjöd på 3-rätters lunch på en finare restaurang, minsst sagt rikliga portioner!måndag 3 oktober 2016

Staff mobility at the Technical University of Liberec, Czech Republic


Sina Seipel - Doctoral Student at the Faculty of Textiles, Engineering and Business, Department of Textile Technology

Dobrý den! (Hello!)

In September I had the opportunity to take part in the Erasmus+ staff mobility program for training. For my exchange I chose the Technical University of Liberec, which was founded in 1953 with a background in mechanical and textile engineering. Today the university has 7 faculties and a total number of approx. 10 000 students. 
  • Faculty of Mechanical Engineering 
  • Faculty of Textile Engineering 
  • Faculty of Science-Humanities and Education 
  • Faculty of Economics 
  • Faculty of Arts and Architecture 
  • Faculty of Mechatronics, Informatics and Inter-Disciplinary Studies
  • Faculty of Health Studies

As I am a doctoral student in the field of Textile Material Technology I visited the Department of Material Engineering at the Faculty of Textile Engineering to learn more about the characterisation of smart dyes applied on textiles with spectrophotometry. The department is, among other areas, specialised in colorimetry and the development of textile sensorical systems based on smart materials. Their educational and research activities are in large extent compatible but at the same time very much complementing to the specialisation of my doctoral field. This match made it ideal for me to learn more in depth about spectrophotometry and its application for photochromic textile materials. Throughout my stay I could gather a lot of new knowledge and ideas by job shadowing of lab work and participating in group workshops and presentations together with the professors Martina Viková and Michal Vik, doctoral students of the department and an exchange student from Turkey. Eventually, I also did some hands-on work at the measurement instrument to get practical experience. 

Research group meeting
Spectrophotometric measurement of photochromic prints 

The city of Liberec is the former textile center of the Czech Republic and lies in the very North of the country. It is not only comparable to Borås because of its textile background, but also in size and landscape-wise. With round about 100 000 inhabitants Liberec is the the third largest city in Bohemia with only Prague and Plzeň being larger. Liberec is surrounded by mountains from northeast and southwest with the river Lusatian Neisse flowing through it. For the textile industry it was essential to have access to a river for the production. The climate in the area was ideal for flax to grow, which was the reason for linen weaving mills and cloth manufactures to arise during the 16th century. In the late 19th century, the textile industry and the city's wealth had reached its peak. During this time countless villas and the beautiful town hall were built. 

Villa area around the university 
Former textile worker accommodation area
Liberec town hall 

The city is also known for its abundant sports activities that the beautiful surrounding nature invites to: mountain biking, trail running, paddling, cross country skiing and much more. One of my first impressions of the life in Liberec was when I passed by a nearby lake. The local kayaking club was training for a competition which took place the next weekend, children were swimming in the lake and playing by the beach and at the shore was an inviting restaurant where people enjoyed some food and a refreshing drink (in Sweden it is called beer, but in the Czech Republic it is more referred to as water). I liked the mix of all leisure activities at the same time and felt invited to join in one way or another. 

Kayak training at lake Harcov
A proper glass would have made it perfect 

On the weekend I could not hold myself back from doing what I love to do in my free time - compete in running. On a chilly and rainy Sunday, I took part in a mountain race at Liberec's famous landmark and local mountain Ještěd: 20 km and 1350 m of elevation. Unfortunately, the day was too misty so I could not enjoy the view when I reached the top, but I was very happy anyways when I reached the finish line.

Ještěd peak and tower
Start of Ještěd half marathon
Tired but happy me 

Overall, I am glad for the experiences that I have made during the three weeks in Liberec - both educational and cultural. I am thankful for the knowledge and new perspectives to look at my field of doctoral studies that I have learned from the staff at the Faculty of Textile Engineering. This exchange was important for me as a young researcher and teacher to get to know practices at other educational institutions. Furthermore, I hope that this stay can strengthen collaborations and exchanges between our research teams in the future. And last but not least, I am happy for the personal experience. To stay in a different country, to meet new people and to get to know a new culture is always enriching and nothing I want to miss in life. 


Sina Seipel