En blogg från Högskolan i Borås

fredag 28 oktober 2016

Cracow University of Economics


Ulrika Bernlo (VS/Utbildningsstöd) på Erasmus personalfortbildning i Krakow, Polen

Jag jobbar som avdelningschef på Utbildningsstöd inom Verksamhetsstödet, ofta även kallad en studieadministrativ avdelning. Tillsammans med de studieadministrativa cheferna på landets övriga högskolor ingår jag i ett nätverk som träffas en gång per termin på något av våra lärosäten. I nätverket diskuterar vi bland annat aktuella frågor inom våra ansvarsområden. Inför höstens träff bestämde vi oss för att göra studiebesök på ett lärosäte i Europa och valet föll på Cracow University of Economics (CEU) i Krakow, Polen. Syftet med studiebesöket var att vidga våra vyer och se vilka möjligheter och utmaningar universitetsadministrationen i ett annat europeiskt land står inför.

Campus CUE, jag är i mitten i svart jacka,
I Krakow bor ca 750 000 invånare och det finns över 10 lärosäten med tillsammans ca 210 000 studenter. På CEU pluggar drygt 21 000 studenter fördelat på 8 200 på grundnivå, 12 600 avancerad nivå och 260 på forskarnivå. Antalet anställda är 1 366 st där fördelningen mellan undervisande personal och teknisk/administrativ personal är nästan lika; 716 undervisande och 650 T/A. På HB ser den fördelningen helt annorlunda ut där knappt 200 av våra ca 700 anställda är T/A-personal.
Campus stolthet: huvudbyggnaden på campus, här sitter rektor och större delen av administrationen 

Konstrasterna är stora båda på campus och i Krakow generellt, biblioteket är inte riktigt lika pampigt....


För ickeeuropeiska studenter finns en anmälningsavgift och studieavgifter, precis som i Sverige. Ansökningsavgiften är betydligt högre på CEU (200 EUR) mot våra 900 SEK, men å andra sidan har vi betydligt högre studieavgifter i Sverige. Utmaningarna är dock ungefär de samma. Bedömning av äkthet på dokument, studenter som inte betalar sina avgifter och misstankar om att man som blivande student från ett utomeuropeiskt land kanske inte alls har som avsikt att komma till Polen för att studera men som ser det som en möjlighet att ta sig in i landet.
Buteljerat vatten med CUE's logga - kanske något för HB att ta efter?

Inom administrationen lärosäten i mellan i Sverige samverkar och samarbetar vi på många plan, så verkar inte ske i Polen. På CEU finns inte ens något datasystem för att hantera studenternas registreringar och resultat utan det bokförs på papper!!!!  De medarbetare vi har träffat från CEU är alla eniga om att universitetet tar bättre hand om sina internationella studenter än sina nationella, i forma av mottagande, hur man samlat studentstöd etc.


Del av biblioteket där man inte fick låna hem böckerna men gärna sitta här och läsa.

Mobil kaffeservering på campus

Sopsortering är en naturlig del av campus även här på CUE.
Bemmand garderob i biblioteksbyggnaden
Av många olika anledningar är det lärorikt, nyttigt och trevligt och komma ut i världen och se hur det fungerar på andra ställen. Ibland för att inspireras och ibland för att inse att vi ligger i framkant på mycket och ibland för att påminnas om att uppskatta vad man själv har och hur väl saker faktiskt ofta fungerar på hemmaplan!.. och så lite mat! Våra polska kollegor bjöd på 3-rätters lunch på en finare restaurang, minsst sagt rikliga portioner!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar