En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 14 december 2017


Jag reste efter önskemål från mottande lärosäte till Oslo och HiOA (Högskolan i Oslo och Akerhus) för att presentera hur vi i Sverige arbetar med sjukvårdsarbetet utanför sjukhus, på skadeplats. Detta koncept kallas PS (prehospital sjukvårdsledning) och är ett koncept som 2019 tillämpas av samtliga sveriges landsting.

Jag lade tonvikten i min presentation på att klargöra riktlinjerna i konceptet, orsakerna till att denna riktlinje kom till, hur den faktiska vårdkedjan är uppbyggd och vad som ingår i utbildningen. Likheterna med motsvarande rutin i Oslo var påtagliga. Jag avslutade med att låta frivilliga studenter genomföra en tavelövning, s.k. tabletop-övning där man agerar utifrån ett scenario och strukturerar upp sitt arbete på skadeplats genom att använda markeringsfigurer. Dessa markeringsfigurer är platsfigurer från ett företag som heter Emero Train System och består av allt från ambulanser och övriga fordon till byggnader och skademarkörer (simulerade patienter med olika skadepanoraman).

Trots att studenterna aldrig arbetat med simuleringsträning på detta sätt genomförde de övningen på ett bra och rimligt sätt med rätt prioriteringar och högt säkerhetstänk. Flera av studenterna lyfte fram fördelarna med denna typ av simuleringsträning. Framför allt pekade man på enkelheten att kunna mängdträna olika scenarion, både från tidsmässiga och ekonomiska faktorer.

Dagen efter ägnade jag åt att dra riktlinjer till en utveckling av samarbetet mellan lärosäten från Sverige, Norge och Finland tillsammans med representanter från lärosätena.

Ett lärorikt och stimulerande utbyte med stor utvecklingspotential.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar