En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 3 april 2018

Vistelse vid Universidad de Jaen


Inlägg från min vistelse vid Universidad de Jaen

Universidad de Jaen
UJ är ett universitet som är uppdelat en två campus; Jaen och Linares och har ca. 15000 studenter, mer information finns på:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index. Inom den del av Erasmus+ som syftar till utbyte av lärare och andra anställda vid europeiska universitet. Under detta utbyte vistades jag vid campus Jaen som ligger i staden med samma namn i södra Spanien (se bilder nedan från UJ). Den ligger ca 320 km från Madrid och 200 km från medelhavet (Malaga).
Jag heter Ramón Garrote och är universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, även kallat AK3 vid Högskolan i Borås.

 Jaen stad, Spanien


Jaens spårvagn. Den fungerar inte, för dyr att underhålla

Universidad de Jaens CampusAktiviteter under min vistelse vid UJ
Under vistelsen vid UJ fick jag tillfället att följa utvecklingen av fortbildning för universitetets lärare och diskutera aktuella frågor med flera anställda vid Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HCE), som är UJ:s motsvarighet till HB:s sektion för pedagogisk utveckling och forskning (PUF). Förutom de anställda vid HCE träffade jag andra personer som arbetar med planering av utbildningar för både personal och studenter vid olika fakulteter. Med anledning av att jag forskar om Informations och kommunikations Teknologi (IKT) och dessutom koordinerar ett ERASMUS+ projekt där tekniken är avgörande, blev jag ombedd att hålla två seminarier/föreläsningar om mitt arbete. Det viktigaste jag tog upp var hur vi i Borås arbetar för att bilda allianser med strategiska partnersuniversitet och hur master utbildningar kan förbättra sin rekrytering och stötta/förbereda studenter för högre studier med hjälp av IKT.Möte med Erasmus studenter som har varit på Högskolan i Borås


Seminarium med universitetslärare från olika fakultet

Seminarium med studenter på grund- och forskarnivån


Möte med representanter från Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera

Träff med Antonios Pantoja forskargrupp

Syftet med denna resa var egentligen inte att undervisa utan att studera hur spanska universitet och utbildningar är organiserade, men efteråt fick jag frågan om jag har möjlighet att besöka igen UJ för att hålla en serie föreläsningar om mitt forskningsområde och arbete, något jag hoppas skall bli möjligt 2019-20.

Det var allt, tack för att Ni har läst mitt inlägg!
 PS//// På vinter är inte varmt på fastlandet, även om Jaens universitet finns i södra Spanien (Andalucien)


Med vänliga hälsningar

Ramón Garrote
PhD
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (AK3)
Högskolan i Borås

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar